Szolgáltatásaink

Várja Önöket is a Balaton egyik legszebb panorámájú kikötője, melyből kedvező idő esetén akár egy téli napon is kihajózhatnak, testközelből megcsodálva a “Magyar tengert”, a Balatont. Tavasztól őszig a mólók lábánál található Sólya Bárunkban frissülhetnek fel, a la carte éttermünk pedig az év 365 napján nyitva tart. Az aktív kikapcsolódás szerelmeseit vitorlásbérlés, elektromos hajózás, kerékpározás és túrázási lehetőségek várják, de utazhatnak a Balaton egyetlen kisvasútján is, esős időben pedig szállodai élménypincénk gondoskodik a kellemes időtöltésről, ahol 2 pályás bowlingszalon, biliárdasztal, csocsó, darts, rendezvényterem és drinkbár biztosítja a kikapcsolódást.


Facebook játék szabályzat

<strong>Nyerd meg az ajándék hétvégét 2 fő részére a Fenyves Yacht Clubba!</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>Facebook promóciós játék</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>1. Szervezés és lebonyolítás</strong><br /> <em>A promóciós játék szervezője a Balaton Dock Kft. (székhely: 8226. Alsóörs, Vasút utca 7.<br /> adószám: 25094215-2-19) amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.</em> A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Fenyves Yacht Club&nbsp;weboldalán.<br /> &nbsp;<br /> <strong>2. Részvételi szabályzata</strong><br /> A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).<br /> Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.<br /> Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.<br /> Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.<br /> ​<br /> A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.<br /> &nbsp;<br /> <strong>3. A promóciós játék ideje</strong><br /> ​<br /> <strong>A promóciós játék id</strong><strong>ő</strong><strong>tartama:</strong> <ul> <li><em>2023. január 26. (Csütörtök) 14:00 – 2023. február 6. (Hétfő) 8:00</em></li> </ul> <strong>Sorsolás id</strong><strong>ő</strong><strong>pontja:</strong> <ul> <li><em>2023. február 6. (Hétfő) 10:00</em></li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>Eredményhirdetés:</strong> <ul> <li>A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>4. A promóciós játék nyereményei</strong>:<br /> &nbsp;<br /> 1db hétvége <ul> <li>1 éjszaka/2nap/2fő</li> <li>reggeli</li> <li>korlátlan szaunasziget használat</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>A nyeremény 2023. április 30-ig váltható be a Fenyves Yacht Clubban,&nbsp; egyszeri alkalommal!</strong><br /> Nyeremények száma összesen 1db (2fő részére)<br /> &nbsp;<br /> <strong>5. A játék menete:</strong><br /> Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Fenyves Yacht Club Facebook oldalán közzétett bejegyzésben leírtaknak megfelelően kell, hogy eljárjon.<br /> A Játékosoknak a nyereményjáték Facebook oldalát és posztját kell lájkolni és a posztban kommentelni. Csak olyan játékos nyerhet, aki mindkettőt teljesíti.<br /> &nbsp;<br /> <strong>7. Nyertesek jogai, kötelezettségei</strong><br /> A promóciós játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.<br /> Egy játékos csak egyszer nyerhet.<br /> A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.<br /> A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.<br /> A nyertesek kiválasztását kézi sorsolással, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva 1 fő bevonásával végezzük.<br /> A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.<br /> Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.<br /> A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha: <ul> <li>ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;</li> <li>ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;</li> <li>ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;</li> <li>egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;</li> <li>egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;</li> <li>jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>8. Nyertesek értesítése</strong><br /> &nbsp;<br /> A nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.<br /> ​<br /> <strong>9. Nyeremények kézbesítése</strong><br /> &nbsp;<br /> A nyeremény beváltásának részleteit Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény utalvány felhasználása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.<br /> ​<br /> <strong>10. A Szervez</strong><strong>ő</strong><strong> felel</strong><strong>ő</strong><strong>ss</strong><strong>é</strong><strong>ge</strong><br /> &nbsp;<br /> A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.<br /> ​<br /> A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.<br /> &nbsp;<br /> A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.<br /> Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.<br /> ​<br /> <strong>11. Kizárás</strong><br /> A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.<br /> &nbsp;<br /> <strong>12. Vegyes rendelkezések</strong><br /> ​<br /> Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.<br /> A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.<br /> ​<br /> A játék folyamán a Fenyves Yacht Club általános adatkezelési szabályai érvényesek.<br /> Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.<br /> <strong>This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.</strong>

Gyerektábor

<div> <div> <h2>Gyerektábor 2023 !!!</h2> </div> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> Vitorlásiskolánk által szervezett gyerektáborainkba szeretettel várunk minden olyan gyereket,<br /> aki egy kellemes, élményekben gazdag és hasznos hetet szeretne eltölteni a Balatonon úgy, hogy közben megismerkedik a vízi élet és a vitorlázás alapjaival.<br /> <br /> A tábor során a gyerekek megtanulják az alapvető szélirányokat, a vitorláshajók le és felszerelését, vízrebocsátását. Megismerkednek az alapvető manőverekkel és azzal is hogyan kell egy felborult hajót a „talpára" állítani. Természetesen mindezeket a biztonság maximális szem előtt tartásával.<br /> <br /> Éppen ezért a tábor ideje alatt a MENTŐMELLÉNY VISELÉSE KÖTELEZŐ!<br /> <br /> Na jó, ebédnél nem ragaszkodunk hozzá..... :)<br /> <br /> A vitorlástáborokban egy fő vitorlás edző és létszámtól függően segédedzők felügyelik és irányítják a kis kapitány jelölteket.&nbsp; <div>&nbsp;</div> <h4>A részvétel feltételei:</h4> <ul> <li>8-14 év közti életkor</li> <li>biztos úszástudás</li> <li>egészségügyi alkalmasság</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <table cellspacing="30" style="height:27px;width:700px;"> <tbody> <tr> <td style="width:289px;"> <h3>Napközis tábor<br /> <br /> <br /> Hétfő - péntek<br /> 9:00 órától &nbsp;16:00 óráig<br /> <br /> Napi 3x-i étkezés<br /> <br /> Részvételi díj: 79. 000Ft</h3> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;&nbsp;</div> <h4>Amit magaddal kell hozni:</h4> <ul> <li>az időjárásnak megfelelő öltözet, a rossz időre is gondolva vízhatlan kabát</li> <li>sapka, ami véd a leégéstől</li> <li>váltóruha</li> <li>napvédő krém</li> <li>fürdőruha</li> <li>törölköző</li> <li>a hajóra, zárt és lehetőség szerint világos talpú cipő (papucsot NE!)</li> <li>a partra váltó cipő vagy papucs</li> <li>innivaló</li> <li>TAJ kártya</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <h4>Egyéb tudnivalók:</h4> <ul> <li>a táborokat minimum 10 maximum 20 fővel indítjuk</li> <li>a jelentkezés feltétele a kitöltött jelentkezési lap és szülői nyilatkozat visszaküldése</li> <li>testvéreknek 10% kedvezményt adunk a tábor árából</li> </ul> <div><u>&nbsp;</u></div> <u><strong>HELYSZÍN:</strong></u><br /> Fenyves Yacht Club&nbsp;<br /> 8646 Balatonfenyves, Mária u.1.&nbsp; <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div> <h2><em><u>Gyerektábor időpontok 2023.</u></em></h2> </div> <div> <h2>&nbsp;</h2> </div> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <table border="1" style="width:690px;height:352px;"> <tbody> <tr> <td style="height:59px;width:331px;"><strong>Balatonfenyves</strong><br /> bejárós (napközis) tábor&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:13px;width:331px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:13px;width:331px;">2023. július 3 - 7.</td> </tr> <tr> <td style="height:14px;width:331px;">2023. július 10 - 14.</td> </tr> <tr> <td style="height:11px;width:331px;">2023. július 17 - 21.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:8px;width:331px;">2023. július 24 - 28.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:10px;width:331px;">2023. július 31 - augusztus 4.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:15px;width:331px;">2023. augusztus 07 -11.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:15px;width:331px;">2023. augusztus 14 -18.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:15px;width:331px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:15px;width:331px;">Hétfőtől péntekig: 9:00 - 16:00 óráig</td> </tr> <tr> <td style="height:15px;width:331px;">Napi 3x étkezés</td> </tr> <tr> <td style="height:15px;width:331px;"><strong>Részvételi díj: 95.000,- Forint&nbsp; &nbsp;<br /> Testvéreknek 10 % kedvezményt biztosítunk!</strong></td> </tr> </tbody> </table> </div>